Στελέχος Διαφημιστικών Εταιρίων

Το Στέλεχος διαφημιστικών εταιριών είναι το πρόσωπο που αναλαμβάνει να επινοήσει, να σχεδιάσει και να εφαρμόσει την καμπάνια (συστηματική και οργανωμένη προσπάθεια ενημέρωσης του κοινού) για την προβολή και προώθηση ενός προϊόντος ή κάποιας υπηρεσίας.

 

Ειδικότερα, σκοπός του είναι να δημιουργήσει θετική εικόνα για ένα προϊόν ή κάποια υπηρεσία ή ακόμη για έναν φορέα, έναν οργανισμό κ.λπ. προς το ευρύ ή το ειδικό κοινό στο οποίο απευθύνεται. Πελάτες της διαφημιστικής εταιρίας, μπορούν να είναι φυσικά πρόσωπα, επιχειρήσεις, οργανισμοί, φορείς, ακόμη και πολιτικά κόμματα.

 

Αν πιστεύετε ότι διαθέτετε δημιουργικότητα, φαντασία, πρωτοτυπία σκέψης, σχεδιαστική ικανότητα, αισθητική αντίληψη και ικανότητα σωστής χρήσης του γραπτού και προφορικού λόγου, κοινωνική δεξιότητα, ικανότητα παρουσίασης και καλή οργάνωση του χρόνου, τότε είσαστε το ιδανικό στέλεχος που αναζητούν οι εταιρίες που συνεργαζόμαστε.